Hoạt động triển khai mạng lưới điều phối

- Ngày 15/11/2011,  Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố Internet Việt Nam chính thức có hiệu lực. Trong đó VNCERT là Cơ quan điều phối của mạng lưới và các thành viên mạng lưới gồm các tổ chức bắt buộc là thành viên và các tổ chức tự nguyện tham gia…

-  Mẫu đăng ký dành cho thành viên có nghĩa vụ tham gia mạng lưới.

Mẫu đăng ký dành cho các thành viên tự nguyện tham gia mạng lưới

-   Mẫu thông báo địa chỉ IP tĩnh.

 

 
   

Văn bản quy phạm pháp luật

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị đinh 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.

- Luật viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 về chống thư rác .

...Đọc thêm...

 
Tin tức hoạt động
 
Ngày 06 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Ngày 30 tháng 10 năm 2014

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT ATTT 2014

Ngày 26 tháng 09 năm 2013

Hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn thông tin ASEAN Nhật Bản  

Ngày 15 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN DỤNG CÁN BỘ NĂM 2013 - VNCERT  

Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Thông báo kết quả đấu thầu dự án Hợp phần 1 "Đầu tư mua sắm và xây dựng hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạng" thuộc Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật an toàn mạng quốc gia tại VNCERT" (Ngày 21 tháng 11 năm 2012)

Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Mua sắm trang thiết bị firewall điều khiển nguồn qua mạng" (Ngày 22 tháng 11 năm 2012)

Ngày 12 tháng 07 năm 2012

Bộ TT&TT xây dựng dự thảo Luật An toàn thông tin số 

Ngày 13 tháng 01 năm 2012

   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN NHÀ CUNG CẤP THUÊ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM VNCERT

 

 

 

Hợp tác quốc tế
 
 

 

Tài liệu hướng dẫn công tác đảm bảo ATTT
 


 


- CẢNH BÁO VỀ MÃ ĐỘC GIẢ MẠO THUMBNAIL TRÊN WINDOWS.

- CẢNH BÁO LỖ HỔNG BẢO MẬT TRÊN MỘT SỐ DÒNG MÁY TÍNH LENOVO.

- CẢNH BÁO LỖ HỔNG BẢO MẬT BadUSB.

- KHẨN TRƯƠNG KIỂM TRA VÀ KHẮC PHỤC LỖ HỔNG ĐIỀU KHIỂN TRÁI PHÉP HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX, UNIX.

- Thông báo về việc thông tin tài khoản Gmail bị rò rỉ.

- Hướng dẫn phòng chống thư giả mạo cho quản trị hệ thống.

- Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các hệ thống sử dụng OpenSSL

- Một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành Windows XP sau thời điểm Microsoft ngừng hỗ trợ

- Hướng dẫn khoanh vùng và bóc gỡ Botnet.

- Hướng dẫn sử dụng an toàn thư điện tử công vụ.

- Hướng dẫn sử dụng mật khẩu an toàn.

- Bản tin thông báo an toàn thông tin tháng 08/2013: Công bố danh sách điểm yếu ATTT trong nền tảng Microsoft và các biện pháp khắc phục

Triển khai nghị định 90/2008/NĐCP về chống thư rác
 


 


Cung cấp các thông tin về đăng ký mã số quản lý, danh sách các đơn vị được cấp mã số quản lý, hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp được cấp mã số quản lý…

       - Mã số quản lý
       - Báo cáo và thống kê

Tài liệu hướng dẫn phát hiện thư giả mạo
   


- TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN PHÁT HIỆN THƯ GIẢ MẠO
Hội thảo và sự kiện
 


 


Ngày 25 tháng 05 năm 2012

     Hội thảo xây dựng chính sách đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong việc phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Tài nguyên
 


 


KSATTT2013
KSATTT2014
Tập huấn An toàn thông tin năm 2014