Thông tư 20/2017/TT-BTTTT Quy định về Điều phối ứng cứ sự cố - VNCERT
THôNG Tư 20/2017/TT-BTTTT QUY địNH Về ĐIềU PHốI ứNG Cứ Sự Cố
31/10/2017 23:27:38

THÔNG TƯ 20/2017/TT-BTTTT

STT

TÀI LIỆU

TẢI VỀ

1

Nội dung Thông tư 20/2017/TT-BTTTT

Download

2

Biểu mẫu đi kèm Thông tư 20/2017/TT-BTTTT

Download

 

TBT - VNCERT


Bài cùng chuyên mục:

- Mẫu biểu đăng ký Mã số quản lý (08/08/2017)

 
Cơ quan chủ quản: CỤC AN TOÀN THÔNG TIN - TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM
Giấy phép số: 303/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 4/10/2006
Chịu trách nhiệm chính - Quyền Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC: Ông Nguyễn Đức Tuân
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
Điện thoại: 84.24.36404421; 36404424; Fax: 84.24.36404425 | Email: office@vncert.vn; Website: www.vncert.gov.vn