Ngày 22 tháng 11 năm 2012

   

Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh gói thầu:"Mua sắm trang thiết bị firewall điều khiển nguồn qua mạng".

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-VNCERT ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Mua sắm trang thiết bị firewall điều khiển nguồn qua mạng"

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thông báo cho các đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh với nội dung sau:

1. Đơn vị đã trúng thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Mua sắm trang thiết bị firewall điều khiển nguồn qua mạng"

- Tên đơn vị: Công ty Công ty cổ phần Công nghệ số Đông Á

- Địa chỉ : Địa chỉ: Số 38, Ngách 73/80, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

- Giá trúng thầu: 372.526.000 đ (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng)

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Đề nghị đơn vị trúng thầu đến làm việc với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại Tầng 7, Lô 01-9A, Khu đô thị mới Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Thời gian làm việc từ 14 giờ ngày 23/11/2012 đến ngày 24/11/2012.


Giám đốc: Vũ Quốc Khánh