Thông tin liên hệ VNCERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email

  Fingerprint:37EE00D352793ED91E28595E1102EBDB3C93FAFE

Hotline

  +84 934 424 009

Fax

  +84-4-36404427

Địa chỉ

  Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT)
  Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
      Tầng 7 - Tòa nhà Nam Hải LakeView - Khu đô thị Vĩnh Hoàng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội